Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Jolie Natura Oy, Y-tunnus 2454867-9
Uudenmaankatu 26, 00120 Helsinki

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Jolie Natura Oy / Jutta Ruonansuu
Puh: 040 70 11 000

Rekisterin nimi

Jolie Natura Oy:n asiakasrekisteri. Rekisteri koostuu useammasta alarekisteristä.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoitus on asiakasyhteydenpito, asiakas- ja kauppasuhteen ylläpitäminen ja kehittäminen sekä käyttö tilastollisiin tarkoituksiin. Jolie Natura Oy käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun sekä tarjonnan kohdistamiseksi.

Henkilötietoja käytetään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä puitteissa. Rekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakasrekisterin muodostavat asiakkaasta tallennetut tietojoukot seuraavasti:

1) Asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: etu- ja sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika ja sukupuoli. Yritys-, yhdistys- ja yhteisöasiakkailta lisäksi yrityksen nimi ja Y-tunnus
2) Mahdollinen suostumus jolien uutiskirjeen lähettämiseen.
3) Tiedot asiakkaan tilauksista, toimituksista ja palautuksista.
4) Palveluun kirjautumiseen vaadittavat tunnisteet.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas rekisteröityy palveluun, tilaa uutiskirjeen tai tekee ostoksen.

Sähköiseen suoramarkkinointiin (sähköposti- ja tekstiviestimarkkinointi) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti. Asiakkaan tilaushetken mukainen tieto luottokelpoisuudesta saadaan Klarna Oy:n (Y-tunnus 2247127-6) järjestelmästä.

Rekisterin suojaus

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Jolie Natura Oy:n sisäisen verkon käyttöoikeuksia. Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin ja edellyttää henkilökohtaisten käyttäjätunnusten käyttöä. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.